Footer2015

Twitter Twitter Twitter print
Toimeentulotuen kokonais­menot ovat lisääntyneet ­reaali­sesti 2000-luvulla 37 prosenttia,­ vaikka tukea saavien koti­talouksien määrä on samalla aikavälillä vähentynyt­ 10 prosenttia.
16.2.2015
TEKSTI Tiina Puhakka

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä lisääntyi vuonna 2013 arviolta 2,9 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kehitys­ heijastaa asumiskustannusten nopeaa kasvua, työttömyyskehitystä ja pitkäaikais­työttömien osuuden lisääntymistä toimeentulotuen asiakkaiden ­joukossa. Toimeentulotulotuki on 2000-luvulla muodostunut yhä pitkäaikaisemmaksi ­tukimuodoksi. 

 

Vuonna 2013 toimeentulotuen­ ­kokonaismenot olivat 736,3 miljoonaa­ euroa. Perus- ja täydentävää ­toimeen­­­­tulotukea saaneen koti­talouden ­keskimääräinen tuki oli 2 975 euroa ja tuen keskimääräinen kesto kuusi ­kuukautta.
Toimeentulotuen hakemusten­ ­käsittelyaikoja on ­seurattu vuoden­ 2014 huhtikuussa ja lokakuussa. Molempina­ ajankohtina kunnat saivat­ käsiteltäväkseen noin 145 000 toimeen­tulo­­tukihakemusta. Kiireellisten­ hakemusten­ osuus oli 11,5 ­prosenttia. 

Toimeentulotuen käsittelyaikojen ­noudattaminen lain mukaisissa määrä­ajoissa on kohentunut. Hakemuksien­ ­käsittelyaika ylitti lokakuussa 6,2 ­prosentissa tapauksista lakisääteisten ­seitsemän päivän määräajan, kun vielä ­huhtikuussa osuus oli 8,9 prosenttia.

 

Lähde: www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/aikuisten-sosiaalipalvelut/toimeentulotuki