Footer2015

Twitter Twitter Twitter print
Vuonna 2013 Suomessa syntyi 58 525 lasta. Lapsia syntyi hedelmällisessä iässä olevia naisia kohti eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja vähiten Itä-Savossa.
4.12.2014

Vuonna 2013 Suomessa oli 30 synnytyssairaalaa ja lähes kaikki synnytykset tapahtuivat sairaaloissa (99,7 %). Joka neljäs lapsi syntyi jossakin HYKS:n sairaalassa (Naistenklinikka, Kätilöopiston ja Jorvin sairaalat) ja joka kolmas HUS:n sairaaloissa (HYKS, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaalat). Kymmenessä sairaalassa oli alle tuhat synnytystä, kuudessa sairaalassa 1 000–1 500 synnytystä ja muissa 14 sairaalassa oli yli 1 500 synnytystä vuonna 2013. Vuonna 2014 suunniteltuja kotisynnytyksiä oli 23. Matkalla sairaalaan tapahtui 71 synnytystä ja muista syistä suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä oli 81.