Footer2015

Valkoinen kohina rauhoittaa

Twitter Twitter Twitter print
16.2.2015
TEKSTI Selja Tiilikainen

Vaadi rauhaa, sillä keskeytykset altistavat vahingoille! Työterveyslaitoksen ja STM:n tutkimuksen mukaan jatkuvat keskeytykset ja toistuvat muutokset lisäävät työssä kiireen tunnetta kaikkein eniten – ja kiire puolestaan altistaa työtapaturmille ja virheille. Virheiden korjailu sen sijaan vie turhaa aikaa. Koska kiireen ja keskeytysten poistaminen on omassa työssä  luultavasti sula mahdottomuus, olisi tärkeintä keskittyäkin järjestämään omat työt niin, että häiriötekijöiden määrän voi minimoida. 

Piippaileeko esimerkiksi henkilökohtainen puhelimesi kiireettömien asioiden takia monta kertaa päivässä? Tai voisiko sähköposti-ilmoitukset kytkeä osaksi päivää pois päältä? Keskittymistä vaativan tehtävän ajaksi häly kannattaa sulkea pois esimerkiksi kuuntelemalla kuulokkeista valkoiseksi kohinaksi (white noise) kutsuttua suhinaa tai muita rauhoittavia ääniympäristöjä, joita on tarjolla useilla eri verkkosivustoilla. Mozartiin sen sijaan ei kannata turvautua, sillä Helsingin yliopiston psykologian laitoksella tehdyn kokeen mukaan apinoiden kognitiivinen suorituskyky parani white noisen avulla mutta heikkeni merkittävästi Mozartin tahdeissa.

 

Lähteet: 
Psykososiaaliset tekijät suomalaisessa työyhteisössä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:14.
Rämä, Martinkauppi, Linnankoski, Koivisto, Aronen, Carlson: ­Working memory processing of emotional vocal expressions. 2001.
Helsingin Sanomat Ann-Mari Huhtasen kolumni 26.1.2015
Toimituksen suosima kohinasivusto: www.noisli.com