Footer2015

kolmasosa sosiaalimenoista liittyy vanhuuteen

Twitter Twitter Twitter print
24.4.2015
TEKSTI Tiina Puhakka

Vanhuuteen liittyvät palvelut ja eläkkeet muodostavat runsaan kolmasosan (23,7 mrd. €) sosiaalimenoista. Lähes puolet sosiaaliturvamenojen kasvusta selittyy eläkemenojen kasvulla. Vuonna 2013 vanhuuseläkkeitä maksettiin noin 1,5 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2012. 

Sosiaalimenot kasvoivat vuonna 2013 kaikissa sosiaaliturvan kohderyhmissä. Vanhuuteen liittyvät menot kasvoivat 5,7 prosenttia vuodesta 2012. Reaalisesti eniten (11,5 prosenttia) kasvoivat työttömyysmenot, joiden osuus sosiaaliturvamenoista oli 7,3 prosenttia. Kasvun taustalla on työttömyyden kasvu vuonna 2013. Työttömyys­menot kasvoivat noin 0,5 miljardia vuodesta 2012. Työttömyysmenot olivat 4,6 miljardia euroa vuonna 2013. 

Vuonna 2013 sosiaalimenojen suurin rahoittaja oli työnantajat, joiden osuus rahoituksesta oli 34,6 prosenttia. Valtion rahoitusosuus sosiaalimenoista oli 28,0 prosenttia ja kuntien osuus 19,4 prosenttia. Työntekijöiden ja muiden vakuutettujen osuus sosiaalimenojen rahoituksesta oli 12,5 prosenttia. Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana työnantajien rahoitusosuus on pienentynyt 4,5 prosenttiyksikköä. Kuntien rahoitusosuus sosiaalimenoista on sen sijaan kasvanut viime vuosina. 

Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,3 prosenttia vuonna 2013, eli 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 keskimääräinen sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli EU-maissa 29,5 prosenttia. 

Lähde: www.thl.fi/tilastot/sosiaalimenot

 

Kysely

Syötkö työpaikkaruokalassa?