Footer2015

Twitter Twitter Twitter print
THL:ltä odotetaan viisautta vastata isoihin kysymyksiin.
7.12.2016
TEKSTI Juhani Eskola, pääjohtaja, THL

THL pystyy tänään palvelemaan poliittisten päätösten valmistelua sekä palvelujen kehittämistä ja ohjausta aiempaa paremmin. Parin viime vuoden aikana olemme pyrkineet määrätietoisesti parantamaan laitoksen tietovarantojen käyttöä, seurantatiedon ajantasaisuutta ja käytettävyyttä sekä tarjoamaan aktiivisesti asiantuntemustamme päätöksentekijöille ja ammattilaisille. Kehittyäksemme tällä alueella tarvitsemme jatkossakin tiiviit yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin ja käytännön työhön.

Laitokselta odotetaan myös viisautta, joka vastaa terveyden ja hyvinvoinnin isoihin kysymyksiin pidemmällä aikajänteellä. Jotta pystyisimme ennakoimaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden kehittymistä eri väestöryhmissä tai ymmärtämään syrjäytymisen ja sairauksien syytekijöitä ja siten niiden ehkäisymahdollisuuksia, tarvitsemme tutkimustietoa. Tätä saadaan sekä oman tutkimuksen että tutkimusyhteisön verkostoissa tapahtuvan tiedonvaihdon kautta.

Vapaa, akateeminen perustutkimus kuuluu yliopistoille. Tästä THL on luopunut jo vuosia sitten. Sen sijaan laitoksessa on säilytetty vahva tutkimusosaaminen hyödyntämään tietoja, joita kerätään väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Vuosikymmenten yli ulottuvan seurantatiedon, väestötutkimuksissa kerättyjen mittausten ja näytteiden analyysin sekä monipuolisen rekisteritiedon yhdistämisestä saadaan poikkeuksellisen arvokasta aineistoa, jolla päästään vastaamaan edellä mainittuihin isoihin kysymyksiin. Tämä on myös sitä keskeistä tietoa, jolla THL tukee pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Budjettileikkaukset ovat kohdelleet kovin käsin erityisesti THL:n pitkäjänteistä tutkimusta. Kautta historian THL on tottunut kovaan kilpailuun ja pärjännyt myös kansainvälisen tiedeyhteisön mittarein erinomaisesti. Hyvän osaamisen ansiosta olemme pärjänneet vähintäänkin kohtuullisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen saamisessa. Uusiin rahoitusmuotoihin siirtyminen pilkkoo laitoksen työtä kuitenkin yhä lyhytjänteisempiin pätkiin ja tekee ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta aiempaa epävarmempaa ja työläämpää.

Vastatakseen näihin haasteisiin THL pyrkii yhdessä STM:n kanssa kehittämään tulosohjausta strategiseen suuntaan ja etsimään uusia, pitkäjänteisen ja ennakoitavissa olevan rahoituksen malleja, joissa voivat yhdistyä tutkimuksen laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi. Laitos haluaa paitsi palvella päättäjiä ja ammattilaisia ajankohtaisten haasteiden kohtaamisessa, myös hyvinvoinnin ja terveyden pohjimmaisten kysymysten ratkaisussa.

Kysely

Syötkö työpaikkaruokalassa?