Footer2015

Twitter Twitter Twitter print
Hoitopaikan valitseminen julkisessa terveyden­huollossa on ollut ­mahdollista valtakunnallisesti vuoden 2014 alusta.
28.8.2015
TEKSTI Maijaliisa Junnila, Laura Hietapakka

Perusterveydenhuollon hoitopaikan voi ­vaihtaa kerran vuodessa. Ilmoitus vaihdosta tulee tehdä sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle, mielellään kolme viikkoa ennen palvelujen käyttöä. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa hoidon käynnistyessä. Lähes 70 prosenttia suomalaisista tietää, että heillä on oikeus valita terveysasema ja noin puolet, että heillä on oikeus valita myös erikoissairaanhoidon hoitopaikka sekä hoitava ammattilainen.

Hoitopaikan valinnan kannalta ­erittäin tärkeänä pidettiin kohtuullisia­ jonotusaikoja (77 %), ajanvarauksen helppoutta (70 %), palvelujen kohtuullista hintaa (64 %) ja hoitopaikan läheistä sijaintia (52 %). Laatuun liittyvistä tekijöistä valinnan kannalta ­tärkeimpinä pidettiin hoidon laatua ja turvallisuutta (89 %), hoitopaikan erikois­osaamista tarvittuun palveluun (69 %) ja hoito­paikan ja henkilökunnan mainetta (53 %).

 

Kuvio 1. Terveysasemaa vaihtaneet (%) kaikista vastaajista ja perusterveydenhuollon palveluja­ käyttäneistä yliopistollisten sairaaloiden eritysvastuualueittain (ERVA). Terveysasemaa oli vaihtanut viimeisen 12 kuukauden­ aikana 2,6 prosenttia suomalaisista. Erva-alueittain tarkasteltuna terveysaseman vaihtoja oli tehty eniten OYKS ervan (4,9 %) ja vähiten­ TYKS ervan (1,8 %) alueella. Viimeisen 12 kuukauden aikana ­palveluja käyttäneistä suomalaisista­ 3,9 prosenttia oli vaihtanut terveysasemaa. Eniten vaihtoja oli tehty OYKS-ervan (7,6 %) ja vähiten TYKS ervan (2,2 %) alueella. Tulos antaa viitteitä siitä, että OYKS-ervan alueella terveysaseman vaihtaminen on ollut hieman vilkkaampaa. Ero mahtuu kuitenkin luottamusvälien sisälle.

 

Kuvio 2. Sairaalaa vaihtaneet (%) kaikista vastaajista ERVA-alueittain. Erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa oli vaihtanut viimeisen 12 kuukauden aikana 2,5 prosenttia suomalaisista. Erityisvastuualueilla välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja (vaihtaneita TAYS ja KYS 2,1 % – OYKS 3,4 %). Tulos antaa ­kuitenkin viitteitä siitä, että OYKS-ervan alueella vaihtaminen on ollut hieman vilkkaampaa, mutta sekin mahtuu luottamusvälien sisälle. 

 

Tiedot perustuvat THL:n valinnanvapaustutkimuksen (VALVA) väestökyselyyn, joka toteutettiin­ syksyllä 2014 osana alueellista­ ­terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH). ­Tiedot ovat alustavia ja niihin on laskettu 95 % luottamus­välit, eli ns. virhemarginaalit.­ ­Satunnaisotos sisälsi 19 000 vähintään 20-­vuotiasta Suomessa asuvaa ja vastaus­prosentti oli 53,4. 
Lisätietoa: www.thl.fi/valva 

Kysely

Syötkö työpaikkaruokalassa?