Footer2015

Twitter Twitter Twitter print
13.12.2016
TEKSTI Seppo Koskinen, Tommi Härkänen, Tuija Martelin, Suvi Parikka, Timo Koskela ja Katri Kilpeläinen, THL

Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa suuret – lähes riippumatta siitä, millä mittarilla sosioeko­nomista asemaa ja terveyttä mitataan. Suurituloisimpaan ­40 ­prosent­tiin kuuluvan 25-vuotiaan naisen jäljellä olevan elinajan ­odote oli jaksolla 2012–2014 keskimäärin 61 vuotta, kun taas pieni­tuloisimmassa viidenneksessä elinajanodote oli lähes viisi vuotta lyhyempi. Miehillä ero oli peräti 9 vuotta. Tuloryhmien ero kasvoi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuoliskolle asti, mutta on sen jälkeen hieman kaventunut.

 

Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvien 25-vuotiaiden naisten ja miesten jäljellä olevan elinajan odote oli jaksolla 2012–2014 ­kaikissa maakunnissa alle 55 vuotta, suurituloisimpaan ­40 prosenttiin kuuluvien taas vähintään 55 vuotta. Pieni­tuloisen jäljellä olevan elinajan odote 25-vuotiaana oli lyhyin (noin 50 vuotta) Kainuussa ja Etelä- ja Pohjois-Savossa, kun taas Pohjanmaalla ­asuvilla hyvätuloisilla se oli lähes 10 vuotta pitempi.

THL:n Terveytemme.fi-palvelussa julkaistaan keväällä 2017 tuoreita tietoja kuolleisuudesta suku­puolen, alueen (erityisvastuualueet, maakunnat, suurimmat kaupungit), koulutuksen ja koti­talouden tulojen mukaan jaksolla 1996–2014. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen Elinolot ja kuolemansyyt -aineistoon. Tulokset on laskettu THL:ssä.

Huom. Painetussa Tesso-lehdessä julkaistuja tietoja on korjattu tähän artikkeliin.

Kysely

Syötkö työpaikkaruokalassa?