Footer2015

Anneli Pouta

Twitter Twitter Twitter print
13.12.2016
TEKSTI Kati Matikainen KUVAT Vesa Tyni

THL:ään on keskitetty valtion sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kokonaisuus – mitä tämä tarkoittaa?

Oikeuslääketieteellisten palveluiden (oikeuslääkintä, oikeustoksikologia ja oikeusgenetiikka) sekä tiettyjen muiden erityispalvelujen (vankiterveydenhuolto, valtion koulukodit, vankilan perheosasto, valtion mielisairaalat, turvakodit, 24/7 auttava puhelin lähisuhdeväkivallan uhreille sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelu) järjestämis- ja tuottamisvastuun keskittäminen yhdelle valtion toimijalle mahdollistaa näiden toimintojen kokonaisvaltaisen, tehokkaan ja tasa-arvoisen kehittämisen sekä yhdenmukaiset palvelut koko valtakunnan alueella.

Miksi valtiolla on erityispalveluja?

Kansalaisen oikeusturvaan liittyvän lakisääteisen viranomaistyön lisäksi nämä sosiaali- ja terveyspalvelut sisältävät merkittävää yksilön perusoikeuksiin kajoavaa julkisen vallan käyttöä erityisesti haavoittuvien väestönosien oikeusturvan kannalta: Valtion mielisairaalat vastaavat rikollisen hoitoseuraamuksesta eli tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta. Valtion koulukodeissa erityisen huolenpidon yksiköissä rajoitetaan nuoren vapautta merkittävässä määrin.

Toiminnassa korostuu vahva valtion poikkihallinnollinen yhteistyö, johon liittyy erityisasiantuntijuuden korostuminen ja tietyt erityispiirteet, kuten sisäisen turvallisuuden merkityksen kasvaminen.Erityispalveluja tilaa pääsääntöisesti toinen valtion viranomainen (poliisi, syyttäjä, tuomioistuin, vankeinhoito, maahanmuuttovirasto) tai kunnat tietyissä erityistä osaamista vaativissa palveluissa (esimerkiksi vaikeahoitoiset psykiatriset potilaat valtion mielisairaaloissa, moniongelmaiset nuoret valtion koulukodissa, oikeusgeneettiset isyystutkimukset).

Millainen on erityispalveluiden tulevaisuus?

Erityispalvelujen keskitetty järjestämis- ja tuottamisvastuu on kustannustehokasta. Jo vuodessa on nähty vahva synergiaetu esimerkiksi hallintopalvelujen järjestämisessä ja digitalisoinnin kokonaisarkkitehtuurityössä. Palveluiden kehittämisessä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää THL:n asiantuntemusta ja tutkimustietoa sekä THL:n kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Anneli Pouta

  • Johtaja, THL:n Valtion palvelut -osasto
  • Lääketieteen tohtori, dosentti
  • Kahden teini-ikäisen nuoren äiti. Kiinnostunut kulttuurista ja lukemisesta. Harrastaa kuntoliikuntaa.

 

Kysely

Syötkö työpaikkaruokalassa?